LWSK Record Medaille Wedstrijd - Pupillen A t/m Masters + Open inschrijving
Pupillen A - 100 meter
(tijden 10)
(kwartetten 3)  
Pupillen A t/m Masters - 500 meter
(tijden 74)
(kwartetten 20)  
Pupillen A - 700 meter
(tijden 11)
(kwartetten 3)  
Junioren t/m Masters - 1000 meter
(tijden 64)
(kwartetten 17)